Arkitekten og byggesakslederen i tidligere Tjøme kommune, som stod tiltalt for grov korrupsjon, ble av Agder lagmannsrett frifunnet for dette forholdet. Byggesakslederne ble domfelt for tjenestefeil. Økokrim anker nå frifinnelsen for korrupsjon til Høyesterett.

«Vi mener lagmannsretten har tolket vilkåret ‘i anledning stilling’ i korrupsjonsbestemmelsen uriktig når de har frifunnet de tiltalte. Vi har derfor anket dommen til Høyesterett», sier sjef for Økokrim Pål Lønseth.

Vilkåret «i anledning stilling» er i liten grad belyst og presisert i tidligere rettsavgjørelser. Saken reiser særlig spørsmål om vennskapsforhold har betydning i relasjoner som kan være korrupte. Det er grunn til å tro at slike problemstillinger ikke sjelden forekommer særlig i tilknytning til kommunal forvaltning i Norge.