«Saken er alvorlig fordi det dreier seg om grov korrupsjon i et selskap som leverer tjenester på vegne av det offentlige til sårbare grupper», sier politiadvokat i Økokrim Anne Allum.

«Korrupsjon er noe vi ikke ønsker å ha i samfunnet på grunn av at vi vil beskytte oss mot de svært alvorlige samfunnsmessige omkostningene og skadevirkningene av redusert tillit som følger med korrupsjon. Det er derfor viktig at det blir reagert strengt på korrupsjon, noe som tingretten her har gjort», sier Allum.

I dommen legges det til grunn at lederen av leverandørselskapene over en lengre periode enten selv eller gjennom selskapene har gitt regiondirektørene private økonomiske fordeler. Retten legger også til grunn at regiondirektørene hadde reell innflytelse på valg og bruk av leverandører til Stendi AS og at de hadde mulighet til å påvirke innkjøp til selskapet.

Tingretten legger til grunn at: «Allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende. Korrupsjon er ofte vanskelig å avdekke fordi de involverte har gjensidig interesse i å holde forholdet skjult.
Korrupsjon i offentlig virksomhet har særlige samfunnsskadelige virkninger, og det synes å være lagt til grunn et skjerpet straffenivå for korrupsjon i offentlig virksomhet».

Videre står det i dommen at: «Aleris/Stendi drev velferds- og omsorgstjenester til sårbare brukergrupper og fikk sine oppdrag fra offentlige myndigheter. Virksomheten var særlig avhengig av tillit både fra brukerne og oppdragsgiverne».

Økokrim startet etterforsking av saken i mai 2019 etter varsel fra Stendi AS.

Dommen er ikke rettskraftig.

For spørsmål om dommen kontakt:
Anne Glede Allum, politiadvokat
anne.allumn@politiet.no
415 38 395

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30