En viktig målgruppe er de rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven, som banker, meglere og finansbransjen men også andre vil ha interesse av den.

– Næringslivet har lenge etterlyst råd og veiledning på hvordan forebygge og unngå korrupsjon. Denne indikatorlisten er et skritt på veien, sier sjef for Økokrim, Pål K. Lønseth.

Risikovurdering essensiell

Virksomhetene må selv risikovurdere sine operasjoner opp mot korrupsjon. Samtidig sitter Økokrim på erfaring og kompetanse om faresignalene, som det er viktig at de øvrige aktørene får tilgang til.

– Selv om utbredelsen av korrupsjon er relativt lav i Norge sammenlignet med andre land, er det viktig å bekjempe problemet også i Norge og blant norske selskaper som opererer i mer korrupsjonsutsatte land.

Indikatorlisten skal følge samfunnsutviklingen

Modusene som blir beskrevet i indikatorlisten er ikke uttømmende for hvordan korrupsjon foregår. Kriminalitet vil alltid kunne skje på nye måter, og indikatorlisten skal derfor være levende og oppdateres med ny informasjon.

– Å forebygge korrupsjon er en jobb Økokrim ikke kan gjøre alene, men som løses i samarbeid med andre. Vi håper at denne indikatorlisten spiller andre aktører gode i sitt arbeid for å forebygge og avdekke korrupsjon.

Ta gjerne kontakt dersom du eller din organisasjon har kunnskap om korrupsjon som bør inn i dokumentet.