Arkitekten ble dømt for å gi vederlagsfrie tegnetjenester til en verdi av ca. 30 000 kroner til den kommunale byggesakslederen. Byggesakslederen hadde blant annet ansvar for å behandle byggesøknader fra arkitektfirmaet som arkitekten jobbet for. 
 
Arkitekten ble dømt til fengsel i ni måneder for grov korrupsjon, samt til å betale saksomkostninger på 25 000 kroner. Byggesakslederen i kommunen ble dømt til fengsel i 11 måneder for grov korrupsjon og tjenesteforsømmelse, og til inndragning av 30 000 kroner. Han ble også dømt til å betale saksomkostninger med 25 000 kroner.
 
– Det er nå satt endelig punktum i Tjøme-saken. Høyesterett fant ikke grunn til å behandle de forhold de to domfelte anket over. Det var også Økokrims oppfatning, sier statsadvokat i Økokrim, Henrik Horn.
 
Vennskapsforhold ikke av betydning for korrupsjon
Da Høyesterett behandlet de første ankene i Tjøme-saken rett før sommeren i fjor, vurderte domstolen om det også kan foreligge korrupsjon når venner gir hverandre gaver eller andre fordeler, og mottakeren samtidig kan bruke sin stilling eller posisjon til å begunstige giveren. Det svarte Høyesterett ja på. 
 
– Etter Økokrims oppfatning viser denne saken at et vennskapsforhold har liten eller ingen betydning for hvorvidt det har skjedd korrupsjon, sier Horn.
 
Kommuner er sårbare for korrupsjon
I Økokrims trusselvurdering pekes det på at norske kommuner er sårbare for korrupsjon og at korrupsjonsfaren særlig er til stede der privat sektor møter offentlig sektor. 
– Vi håper dommen blir lagt merke til, og at den bidrar til en forsterket innsats for å forebygge korrupsjon i kommunal sektor, sier Horn.
 
Kontaktperson i Økokrim: 
statsadvokat Henrik Horn
telefon: 916 84 157
 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
telefon: 23 29 10 30 (08.00-15.45)