En femte person er dømt for å ha hvitvasket utbytte fra korrupsjonen. Økokrim prioriterer etterforskning av korrupsjonssaker høyt.

Oslo tingrett uttaler i dommen at, «Korrupsjon er ødeleggende for folks tillit til en velfungerende offentlig sektor, som igjen er en forutsetning for et stabilt demokrati».

En konsulent er dømt for korrupsjon overfor to forskjellige selgere til en straff av fengsel i 3 og halvt år, han må også tåle inndragning av utbytte på 1.664.407.

Den ene selgeren av eiendom er idømt 3 år i fengsel og inndragning på 1.143.488.

Den andre selgeren, var et AS eid av to personer i felleskap, der begge dømt til fengsel i 1 år og 8 måneder.

Mannen som er dømt for hvitvasking av 1.1 million av utbytte, fikk en etterskuddsdom på seks måneders fengsel.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i Økokrim er:
Håvard Kampen
førstestatsadvokat
tlf. 954 40 968

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
tlf. 23 29 10 30