Ifølge tiltalen var ordføreren i Nittedal involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende hadde interesser og eierskap, blant annet regulering og utvikling av et nytt boligområde.

«Vi har mottatt dommen. Nå skal vi lese begrunnelsen grundig, før vi tar stilling til om vi mener det er grunnlag for å anke saken til Høyesterett», sier førstestatsadvokat i Økokrim, Trude Stanghelle.

Dommen er rettskraftig.

Kontaktpersoner hos Økokrim:

Trude Stanghelle, telefon: 928 06 758
kommunikasjon.okokrim@politiet.no, telefon: 23 29 10 30