Treff i sanksjonslister og eventuell annen informasjon  vil også kunne utløse undersøkelsesplikten jf §25 i hvitvaskingsloven. Det innebærer for det første at midlene i kundeforholdet fryses og rapporteres til UD og Finanstilsynet. Dersom vilkårene til rapporteringsplikten jf §26 i hvitvaskingsloven er oppfylt, skal det i tillegg sendes en MT-rapport til EFE.  Det er i slike tilfeller ønskelig at det fremkommer i MT-rapportene at UD er gjort kjent med listetreffet.

 Rapportering sanksjoner illustrasjon

Illustrasjonen over viser et kundeforhold med treff i sanksjonslister, hvor det også er forhold som gir mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.

EFE kan også i særlige tilfeller utføre stans av transaksjon (jfr. hvitvaskingsloven § 27). Dette er et inngripende tiltak og gjøres kun etter grundige vurderinger. Dette er ikke det samme som frys i medhold av sanksjonsregelverket.

EFE utarbeidet i mars 2022 en indikatorliste vedrørende omgåelse av sanksjoner og utenlandsk eierskap i norsk eiendom. Dersom indikatorlisten ikke har blitt tilsendt til ditt foretak, bransjeorganisasjon eller konsern, ta kontakt med EFE for å få den tilsendt (kun rapporteringspliktige)

Last ned illustrasjonen her