Kontant i butikk er en tjeneste som gjør at bankkunder kan gjøre innskudd eller uttak av kontanter i matvarebutikker. Formålet er at bankene skal kunne sikre sine kunder en god kontanttjeneste, som de er pålagt. 
 
Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim har kartlagt meldingene som de rapporteringspliktige rapporterer inn som mistenkelige (MT-rapporter), knyttet til sine kunder som benytter tjenesten. Banker, regnskapsførere og eiendomsmeglere er eksempler på rapporteringspliktige aktører.
 
Økning av antall MT-rapporter 
Antall MT-rapporter fra bankene har økt etter lanseringen av kontant i butikk-tjenesten i 2020. Totalt utgjorde innskuddene i rapportene 15,3 millioner kroner i 2021, mot kun 3,7 millioner kroner året før. 
 
- Matvarebutikkene er ikke rapporteringspliktige til Økokrim ved mistenkelige forhold knyttet til kontantinnskudd. Bransjen må derfor selv jobbe for å redusere de sårbarhetene og manglene og opprette tiltak de mener er fornuftige og gjennomførbare, sier leder av EFE, Sven Arild Damslora.
 
Næringer med mye bruk av kontanter, som for eksempel frisørsalonger, massasjesalonger, restauranter, kiosker, bygg, eiendom og renhold er overrepresentert i MT-rapporter om kontant i butikk-tjenesten. Mistanken går hovedsakelig på skatteunndragelse av næringsinntekt og hvitvasking av midler fra illegitime aktiviteter.
 
Skattesvindel og bedrageri kan hvitvaskes 
Noen av funnene indikerer at personer mottar lønn i form av kontanter, og setter inn på bankkontoen sin ved hjelp av kontant i butikk-tjenesten. Det er indikasjoner som tyder på at tjenesten benyttes for å unndra skatt og merverdiavgift.
 
MT-rapportene indikerer også at personer som har ingen eller lite lønn inn på kontoen, setter inn store kontantbeløp. Mistanken er da at personen utfører tjenester som "pengemuldyr", altså at de hvitvasker penger på vegne av andre, eller mistanke om bedragerier eller narkotikavirksomhet.