Siden 2016 har hun ledet to arbeidsgrupper i samarbeidet og sittet i organisasjonens styringsgruppe. Nå avslutter hun engasjementet og får ros fra sjef for Økokrim og Egmont Group for sitt arbeid i kampen mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

«Arbeid med antihvitvasking er en sentral oppgave for Økokrim, herunder gjennom vår funksjon som FIU (Financial Inteligence Unit). Gjennom Anne Mettes strålende innsats over tid har vi også bidratt i internasjonal kapasitetsbygging på området, som i sin tur også fremmer norsk kriminalitetsbekjempelse», sier sjef for Økokrim Pål K. Lønseth.

«Det har vært en givende og lærerik tid, og deltagelsen i Egmont Group gir Økokrim kunnskap vi har behov for når vi jobber med å bekjempe hvitvasking og terrorfinansierering, og vi har bidratt til å styrke plattformen for nødvendig deling av informasjon mellom de 167 FIUene som deltar i samarbeidet», sier Wadman.