Mannen ble også dømt for skattesvik. Saken er nå rettskraftig, da den ble nektet fremmet for Høyesterett i sommer. Saken er en del av et sakskompleks rettet mot budbilbransjen på det sentrale Østlandsområdet.

Mange ledd av underleverandører skjulte kriminaliteten

Økokrims omfattende etterforskning avdekket et mønster hvor butikker, særlig innen hvite- og brunevaresegmentet, avtalte hjemkjøring av varer for kundene sine via store transportvirksomheter. Disse transportvirksomhetene hadde ikke kapasitet til å utføre alle oppdragene de påtok seg, og benyttet derfor underleverandører for disse budbiltjenestene.

Etterforskningen viste at underleverandørene, som tilsynelatende hadde påtatt seg transportoppdragene, heller ikke hadde ansatte, eller alt for få ansatte til å gjøre jobben. Transportoppdragene ble derfor tilsynelatende gitt videre til ytterligere et underleverandørnivå av budbilvirksomheter. Heller ikke her var det spor etter ansatte.

Underleverandørene på det nederste nivået var ofte registrert på utenlandske borgere som etter politiets vurdering ikke selv hadde noe med det virksomhetene å gjøre. Budbiltjenestene har da til syvende og sist i realiteten blitt utført svart og av uregistrert arbeidskraft.

Store konsekvenser ved svart arbeid, hvitvasking og skattesvik

Det er nettopp disse selskapene i nederst i denne "verdikjeden" som mannen i 30-årene er dømt for å ha hatt befatning med. Ved hjelp av en rekke identiteter har han opprettet firma, bankkontoer m.m. og muliggjort for hvitvasking av millionbeløp og benyttelse av svart arbeidskraft. Ingen skatter og avgifter har blitt betalt, ingen regnskap levert, og alle pengene har enten blitt tatt ut i kontanter eller sendt til utlandet.

– Svart arbeid og skattesvik, skjult ved systematisk og organisert bruk av fiktive fakturaer er svært samfunnsskadelig og undergraver grunnlaget for næringsvirksomheter som ønsker å drive lovlig. Det fører videre til at det er vanskelig for sjåfører i denne bransjen å arbeide hvitt. Slik kriminalitet fører også til at den vanlige forbruker, som betaler for et tilsynelatende lovlig utført oppdrag, uforskyldt medvirker til at det utføres svart arbeid, sier politiadvokat i Økokrim, Anne Line Grøstad.

Saken ble avdekket etter tips fra Skatteetaten.

Fakta om sakskomplekset
Etterforskningen av denne saken er en del av et større kompleks av saker i budbilbransjen.

 

Kontaktperson:

Anne Line Grøstad

politiadvokat

telefon: 979 80 171

 

Kommunikasjon.okokrim@politiet.no

23 29 10 30 (08.00-15.00)