Saken er en del av et sakskompleks rettet mot budbilbransjen på det sentrale Østlandsområdet.

Fiktiv virksomhet dekket for svart arbeid

Virksomheten mannen drev hadde noen biler til å utføre transportoppdrag med, men ingen ansatte. Transportoppdragene ble tilsynelatende satt videre til underleverandører, men etterforskningen avdekket at det heller ikke var ansatte i underleverandørvirksomhetene. Personene som faktisk utførte transportoppdragene arbeidet svart.

Tingretten konkluderte med at underleverandørene ikke var reelle næringsvirksomheter, men uttaksledd som ble brukt til hvitvasking av midler fra straffbare handlinger.

Grov økonomisk utroskap, skattesvik og underslag

Selv om den daglige lederen var klar over at virksomhetene ikke hadde ansatte og dermed ikke kunne utføre oppdragene som det ble fakturert for, sørget han for at budbilselskapet betalte fakturaer på ca. 6,6 millioner kroner fra underleverandørvirksomhetene. Han ble dømt for skattesvik ved at han i selskapets omsetningsoppgaver krevde fradrag for merverdiavgift som selskapet hadde betalt på de fiktive fakturaene.

Mannen ble også dømt for underslag, ved at han overførte ca. 1,1 millioner kroner fra budbilselskapet til sine egne private bankkonti. Pengene var ikke lønn eller midler som han på annet vis hadde lov til å overføre til seg selv.

– Økonomisk utroskap, underslag og skattesvik slik vi har sett i denne saken, er svært samfunnsskadelig og undergraver grunnlaget for næringsvirksomheter som ønsker å drive lovlig. Det fører videre til at det er vanskelig for sjåfører i denne bransjen å arbeide hvitt, sier politiadvokat i Økokrim, Anne Line Grøstad.

Ringvirkninger for samfunnet

Slik kriminalitet fører også til at den vanlige forbruker, som betaler for et tilsynelatende lovlig utført oppdrag, uforskyldt medvirker til at det utføres svart arbeid. Arbeidere som utfører svart arbeid, betaler ikke skatt av denne inntekten, og kan også opprettholde ytelser fra NAV så lenge de ikke blir oppdaget.

– Når det er driver eller eier av et selskap som gjør seg skyldig i økonomisk utroskap overfor selskapet, er oppdagelsesrisikoen liten. Av allmennpreventive hensyn er det derfor viktig med et strengt straffenivå i slike saker, sier Grøstad.

Saken ble avdekket etter tips fra Skatteetaten.

 

Fakta om sakskomplekset
Etterforskningen av denne saken er en del av et større kompleks av saker i budbilbransjen:

 

 

Kontaktperson:

Anne Line Grøstad

politiadvokat

telefon: 979 80 171

 

Kommunikasjon.okokrim@politiet.no

23 29 10 30 (08.00-15.00)