Serveringsbransjen preges av høy turnover og en høy andel unge og utenlandske arbeidstakere som mangler kunnskap om rettighetene sine, og som dermed er sårbare for utnyttelse i arbeidslivet. Politiet og kontrolletatene ser hyppige brudd på arbeidsmiljøloven i bransjen. I tillegg er serveringsbransjen preget av høy omsetningsfrekvens, noe som gir et handlingsrom for hvitvasking, skatte- og avgiftsunndragelser i form av svart omsetning, svart avlønning og trygdebedragerier.

Organiserte kriminelle har vært involvert i kriminalitet i serveringsbransjen før koronapandemien brøt ut. Kriminelle aktører i serveringsbransjen begår ofte skatte- og avgiftsunndragelse, hvitvasking, brudd på arbeidsmiljøloven og benytter ulovlig arbeidskraft. Det meste av kriminaliteten i bransjen er knyttet til mindre serveringssteder og fast-food restauranter.

Selv om omfanget er begrenset ser vi at enkelte kriminelle aktører har etablert seg i bransjen i etterkant av pandemien ved å kjøpe allerede eksisterende virksomheter, opprette nye virksomheter og overta driften av allerede eksisterende serveringssteder, gå inn som rollehaver eller deleier i allerede eksisterende virksomhet, eller kjøpe eiendom for utleie til serveringssted. Enkelte av disse aktørene har også tilknytning til alvorlig narkotikakriminalitet.

I løpet av koronapandemien har ulovlig produksjon av mat i private hjem ment for salg ved serveringssteder eller catering økt. Matproduksjon i private hjem reduserer oppdagelsesrisikoen for svart og ulovlig arbeid ved en eventuell myndighetskontroll. De siste årene har også nye bransjesegmenter som hjemkjøring av mat fra restauranter vokst frem. I slike segmenter benyttes ofte ufaglært arbeidskraft, noe som gjør at kriminelle aktører har kunnet utvide sin virksomhet, ta større markedsandel og etablere seg i nye markeder.

 

[1] VG 24.03.21: «Advarer barer og restauranter mot tunge kriminelle», https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/M3Eryr/advarer-barer-og-restauranter-mot-tunge-kriminelle