Formålet med en veiledning er å kunne gi bransjen en bedre forståelse av hva som skal rapporteres, og å få næringen til å rapportere tilfredsstillende gode MT-rapporter.

Veiledningen er å anse som et "hjelpedokument"  for bransjen, som er pålagt å rapportere mistenkelige forhold etter hvitvaskingslover § 26.

Vi minner om at det er skrevet en veiledning tidligere som er publisert på vår hjemmeside 28. oktober 2020: Veiledning til eiendomsmeglere og advokater som driver 

FATF har også oppdatert sin veiledning for en risikobasert tilnærming for eiendomssektoren med innspill fra privat sektor. Rapporten kan leses her.

Last ned veileder for å styrke kvaliteten på MT-rapporteringer fra eiendomsmeglerbransjen her.