Saken ble anmeldt til Øst politidistrikt. Økokrim besluttet å overta saken som ledd i bistanden til politidistriktet.

 

Bostyreres viktige rolle

De to tiltalte mennene var involvert i et selskap som ble tvangsoppløst. Tingretten oppnevnte bostyrer. Bostyreren avdekket gjennom bobehandlingen mulige straffbare forhold og innga anmeldelse.

 

«Saken er et eksempel på bostyreres viktige rolle i å avdekke mulige straffbare forhold og anmelde disse til politiet», sier statsadvokat Jens Bachke.Kontaktpersoner i saken:

Jens Bachke

statsadvokat

jens.bachke@politiet.no

+47 95998403

 

Pressetelefon: +47 23 29 10 30

(telefontid mandag–fredag 08.00–15.00)

Kommunikasjon.okokrim@politiet.no