Personen ble dømt til 4 år og 3 måneder fengsel i Oslo tingrett i fjor. Straffen er nå redusert med 7 måneder. Korrupsjonen har skjedd hos Stendi, tidligere Aleris Ungplan & BOI AS, som er et selskap som blant annet leverer tjenester på vegne av det offentlige til sårbare grupper. 

Alvorlig sak
Domfelte ledet flere leverandørselskap som leverte tjenester til omsorgsleverandøren Stendi AS, og ble i tingretten funnet skyldig i å ha gitt bestikkelser til en samlet verdi på ca. 2,5 millioner kroner til tre regiondirektører i Stendi. Økokrim ser på saken som svært alvorlig.

– Saken er alvorlig fordi korrupsjonen har skjedd i et selskap som utfører tjenester på vegne av det offentlige til sårbare grupper, sier statsadvokat Anne Glede Allum.

 

Bidro til oppklaring av saken 
Lagmannsretten la i ankesaken til grunn at domfelte bidro til oppklaring av saken ved å varsle Stendi om de straffbare forholdene og ved å samarbeide med selskapets granskere. Lagmannsretten mente dette måtte få betydning som formildende omstendighet, og reduserte derfor straffen til 3 år og 8 måneders fengsel.

 

Rettskraftig dom for tre tidligere regiondirektører
I dommen fra Oslo tingrett var også de tre tidligere regiondirektørene i selskapet dømt til fengselsstraffer på mellom 1 år og 9 måneder og 3 år for grov korrupsjon, i tillegg til inndragning av utbytte med samlet ca. 1,8 millioner kroner. De tre trakk sine anker over straffeutmålingen før saken kom opp i lagmannsretten, og tingrettens dom mot disse er dermed rettskraftig.

–  Korrupsjon er noe vi ikke ønsker å ha i samfunnet fordi vi vil beskytte oss mot de svært alvorlige samfunnsmessige omkostningene og skadevirkningene av redusert tillit som følger med korrupsjon. Det er derfor viktig at det blir reagert strengt på korrupsjon, sier Allum. 

 

Dommen mot leverandøren er ikke rettskraftig.


For spørsmål om dommen kontakt:
Anne Glede Allum, statsadvokat
anne.allum@politiet.no
415 38 395

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30


Relaterte artikler:
Fire personer dømt til fengselsstraff for grov korrupsjon i omsorgssektoren
Dømt til fengsel for grov korrupsjon i omsorgssektoren
Flere tiltalt for grov korrupsjon i omsorgssektoren