Spoofing er en svindelmetode, som går ut på at svindlere kamuflerer seg bak et falskt telefonnummer og kontakter sine ofre, via sms eller telefon, ved hjelp av andres telefonnummer. 

"Jeg ringer fra Økokrim"
Fredrik Lykken er fagleder for forebygging i Økokrim. Telefonnummeret hans er nylig blitt spoofet og misbrukt av kriminelle. 

– Svindlerne som ringer er gode på sosial manipulasjon og opptrer profesjonelt og høflig. De kan la deg tro de vet mye om deg, samtidig som de spiller på følelser, som frykt eller stress, ved at de sier at penger er på vei ut av kontoen din eller at noen er i ferd med å ta opp lån i ditt navn, sier fagleder for forebygging i Økokrim, Fredrik Lykken. 

Det hele kan ha startet med en SMS fra f.eks Skatteetaten eller Digipost. Her har noen ofre gått inn på sms og gitt fra seg info, som svindlerne bruker for å gi troverdighet når de ringer deg.

– Det er blitt rapportert at noen av ofrene har vært skeptiske når de har blitt oppringt og stilt svindleren flere spørsmål. Bedrageren har da bedt ofrene om å google telefonnummeret, sier Lykken. 

Når de googler nummeret, ser de at nummeret tilhører en ansatt i Økokrim. Svindleren kan også be ofrene sine google navnet på personen, som eier telefonnummeret. 

–  Et enkelt google-søk vil ofte ikke være tilstrekkelig for å avkrefte svindel. Om en melding ser ut til å komme fra en bank, et firma eller en offentlig institusjon, bør du kontakte dem direkte gjennom offisielle kanaler for å bekrefte at henvendelsen er ekte. Bruk kontaktinformasjon fra deres offisielle nettside, opplyser Lykken. 

For å unngå å bli svindlet forteller svindleren at mottakerne må overføre penger til en såkalt sikkerhetskonto. Mottakerne opplever at dette haster. I deres villfarelse går de med på å oppgi BankID og passord. Svindleren overfører penger ut av kontoen selv eller veileder deg til å gjøre dette. "Sikkerhetskontoen" tilhører svindleren og på denne måten blir du svindlet. 


Alle kan bli lurt
Svindelforsøk blir stadig mer troverdige og det er blitt vanskelig å skille ekte og falske henvendelser fra hverandre. Økokrim jobber hver dag med forebygging av svindel. Sammen med teletilbyderne og NKOM er det satt i gang et arbeid med teknisk forebygging, som gjør det vanskeligere for svindlere, som sitter i utlandet, å bedra nordmenn. 

–  Ikke alle svindlere sitter i utlandet og vi må derfor erkjenne at svindlere i Norge unngår en del slike tekniske forebyggende tiltak, sier avdelingsdirektør for avdeling forebygging og etterretning i Økokrim, Lone Charlotte Pettersen. 

I bedragerirapporten til Økokrim vises det til at mennesker i seg selv er en sårbarhet, som kan utnyttes. 

–  Alle kan bli lurt og utnyttet av ondsinnede aktører. Derfor er Økokrim opptatt av å sette enkeltpersoner og virksomheter i stand til å beskytte seg selv ved å ta veloverveide valg basert på god og tidsriktig informasjon. Nettopp derfor ønsker vi å nå ut med en advarsel om den nylige svindelmodusen, sier Pettersen. 

Økokrim minner om at verken bankene eller politiet vil be deg om å overføre penger for å unngå å bli svindlet. 

–  Ikke la deg lure av at personen du snakker med ser ut til å vite mye om deg. Del aldri sensitiv informasjon som passord, personnummer eller bankinformasjon. Det vil vi aldri spørre deg om å gjøre, sier Pettersen.

Kontakt:
Pressetelefon i Økokrim: 23 29 10 30 (08.00-15.00) 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no


Selvforsvar mot svindel 
•    Vær skeptisk til mistenkelige henvendelser over tlf, e-post, sms eller andre kommunikasjonskanaler. 
•    Ikke del BankID, passord, eller sensitive personopplysninger. Dette gjelder uansett hvem som spør.
•    Spør etter navnet på den som kontakter deg og avslutt samtalen. Ta kontakt via virksomhetens offisielle kanaler. Svindlere utgir seg ofte for å være fra banken din eller politiet, og forfalsker telefonnumre, e-postadresser og SMS. 
•    Vær forsiktig med å klikke på lenker i SMS og e-post. Søk heller opp nettstedet i stedet for å bruke lenken.
•    Kontakt banken din straks, dersom du har mistanke om å bli utsatt for svindel. 
•    Hvis du oppdager at du er blitt svindlet, kontakt banken din så raskt som mulig og anmeld til lokalt politidistrikt. 

Finans Norge har nylig lansert en kampanje mot svindel, hvor det deles gode råd og aktuelle saker på nettsiden www.svindel.no. Økokrim oppfordrer befolkningen til å sette seg godt inn i råd fra bankene og politiet.