Rapporten inneholder en indikatorliste som kan hjelpe offentlig og privat sektor med å identifisere mistenkelige forhold i kunst- og antikvitetsmarkedet. Rapporten fremhever også viktigheten av raskt å identifisere og spore kulturgjenstander involvert i hvitvasking eller finansiering av terrorisme.

Mer informasjon om selve prosjektet finnes på FATFs hjemmeside

Last ned indikatorlisten i pdf her