I årets siste utgave, kan du lese at miljøkriminalitet over landegrensene truer verdensøkonomien, og gir stor profitt for både lovlige og ulovlige aktører. Europol kom nylig med en rapport som ser på hvordan klimaendringer henger sammen med og påvirker den organiserte kriminaliteten i Europa.

Du kan også lese om at handelen med kunst, antikviteter og kulturminner utnyttes av kriminelle for økonomisk utbytte ved hvitvasking. Ulovlig handel med ville og eksotiske dyr er stadig aktuelt, og vi skriver om hvordan alvorlig miljøkriminalitet kan skade naturmangfoldet. I en av våre artikler kan du lese om at politiet deltar i aksjoner og hvordan Norge bruker CITES-regelverket for å bekjempe denne kriminaliteten.

En artikkel stiller spørsmål om det burde innføres en dyrevelferdsattest for anskaffelse av dyr. Les også en gladsak om hvordan droner redder rådyrkalver, og en annen sak hvor en drone avslørte eggplukking fra den kritisk utrydningstruede arten hettemåke på Geitholmen.

Nina Jensen forteller dessuten i et intervju om hvordan de vil redde et skakkjørt hav ved hjelp av verdens største og mest avanserte forskningsskip.

Last ned Miljøkrimbladet i pdf her eller ta kontakt med redaksjonen, på epost; miljokrim.okokrim@politiet.no for å få et fysisk eksemplar tilsendt.