Foretaket fikk også inndratt ca. 110 000 kroner. Selgeren hadde ikke betalt særavgift eller fått nødvendig tillatelse fra Miljødirektoratet. 
 
Stor risiko for ulovlig innførsel 
Som følge av et strengt regelverk rundt fluorholdige gasser, med krav om tillatelse ved import og svært høye avgifter, er det stor risiko for ulovlig innførsel og salg. Kjøpere av gass må derfor forvisse seg om at gassen er lovlig innført og betalt avgift for. 
 
I dette tilfellet kjøpte foretaket gassen utenom ordinære innkjøpsrutiner, etter å ha lagt ut annonse på Facebook Marketplace. De hadde ikke handlet med selgeren tidligere og de hadde ikke kjennskap til han eller enkeltmannsforetaket hans. 
 
 Når man velger å handle fra andre enn de store importørene, må man gjøre ekstra undersøkelser for å forvisse seg om at gassen er lovlig innført. Slike undersøkelser ble ikke gjort i denne saken, sier statsadvokat Anne Allum i Økokrim. 
 
Gassen ble også solgt på engangsbeholdere, som har vært ulovlig å plassere på markedet i EU siden 2007. 
 
Selgeren dømt til fengsel tidligere i år
I mars i år ble en mann dømt til fire års fengsel for grovt heleri av innsmuglet fluorholdig gass til en verdi av minst 11 millioner kroner, samt grovt bedrageri av en statlig refusjonsordning for gass. Dommen er ikke rettskraftig. Mannen solgte 110 kilo av den fluorholdige gassen til foretaket som nå har vedtatt forelegg. 
 
Etterforskningen i sakskomplekset ble innledet som følge av et tips fra Miljødirektoratet. De mottok høsten 2020 flere tips om annonser på Facebook Marketplace, der fluorholdig gass ble solgt av privatpersoner for en mistenkelig lav pris.
 
Etterforskningen avdekket at mannen som ble dømt til fire års fengsel, hadde kjøpt store mengder gass fra to av disse annonsørene. 
 
Det er nødvendig å reagere strengt på ulovlig befatning med fluorholdig gass, fordi fluorholdige gasser er veldig klimaskadelige og bidrar til global oppvarming når de slippes ut i atmosfæren, noe som berører alle, sier Allum. 
 
Økokrim etterforsker også to andre personer i samme sakskompleks.
 
Kontaktperson i saken:
Anne Allum
statsadvokat 
415 38 395
anne.allum@politiet.no 
 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30 (08.00-15.00)