Rapporten "Money Laundering from Environmental Crime" av Financial Action Task Force (FATF) har som formål å styrke bevisstheten om omfanget og arten av kriminelt utbytte og hvitvaskingsteknikker knyttet til miljøkriminalitet. Fokusområdene i rapporten er kriminalitet knyttet til skogbruk, ulovlig gruvedrift og avfallshandel - som til sammen står for 66% av alt utbytte fra miljøkriminalitet.

I rapporten er det utarbeidet indikatorer på hvitvasking av utbytte fra miljøkriminalitet (Annex A, s. 53). Indikatorlisten har som formål styrke evnen til private aktører i identifiseringen av denne typen kriminalitet. Indikatorlisten peker på flere mistenkelige økonomiske aktiviteter og mønstre som kan være forbundet med miljøkriminalitet, herunder knyttet til ulovlig hogst, avfallshandel og ulovlig gruvedrift.

FATF mener studien har bidratt til å øke forståelsen av risikoen for hvitvasking av penger fra miljøkriminalitet, men fremhever samtidig behovet for ytterligere arbeid på området.

Klikk her for å laste ned rapporten