www.miljokrim.no

Viktige dommer

Avgjørelser fra høyesterett, samt lagmannsretts- og tingrettsdommer av prinsipiell betydning i miljøsaker 2009.
Publisert

Viktige dommer

Tingrett

Fra rypejakt til kommune i unnskyldelig villfarelse.

Høyesterett

Samisk slaktemåte og ulovlig kjøring i utmark