Mandag 3. november 2008 åpnet Politihøgskolen, avdeling Bodø, sin videreutdanning i Bekjempelse av fiskerikriminalitet med en ukes samling i Bodø. Dette er en tverretatlig utdanning med deltagere fra Skatteetaten, Fiskeridirektoratet, Kystvakten og politiet.
Utdanning, lærer

Studiet har tre samlinger på totalt seks uker, hvor tre av ukene er deltakelse på Kystvaktens utdanning for inspektører.

Etter gjennomført utdanning skal studentene kunne gjøre rede for arbeidsprosessene fra kontrollfasen til iretteføring, hvor fokuset vil ligge på fiske til omsetning. De skal være i stand til å utføre de ulike oppgavene som tilhører deres ansvarsområde samt kunne drøfte relevante utfordringer og metoder innenfor ulike etater i deres arbeid med å forebygge og avdekke fiskerikriminalitet.

Studiet gir 20 studiepoeng. Det er allerede besluttet at det skal gjennomføres et nytt studium i 2009. Les nærmere om dette i studie-katalogen til Politihøgskolen.