Bruken av siloksan i produkter er utstrakt – noe som fører til at det slippes ut i miljøet i store mengder. Det brytes langsomt ned i naturen og finnes i mange deler av miljøet i relativt høye konsentrasjoner, blant annet i torsk fra indre Oslofjord. Vi vet imidlertid fortsatt ikke nok om stoffenes langtidseffekter i miljøet. Mattilsynet anser at sykliske siloksaner (som D5) i mat ikke utgjør noen trussel for helsa per i dag. EUs vitenskapskomité på kosmetikk har konkludert med at bruken på hud – det vil si i kosmetikk – er helsemessig trygg. D5 har egenskaper som påvirker konsistensen i produkter som sjampo, kremer og lignende slik at det blir enklere å smøre dem ut / bruke dem. Stoffet brukes også til å forlenge levetiden på maling som utsettes for vind og vær. I tillegg brukes D5 til å beskytte kretskort i elektroniske produkter.

Kilde: www.erdetfarlig.no