I mai 2013 vedtok Adecco Helse AS et forelegg på 700 000 kroner for under særlig skjerpende omstendigheter å ha overtrådt bestemmelsen om overtidsarbeid. Bestemmelsen sier at overtidsarbeid ikke må overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker.

200 timer innenfor en periode på 52 uker. I perioden fra 20. september 2010 til 30. januar 2011 skal daglig leder i Adecco Helse AS og institusjonsleder ved Greverud sykehjem ha unnlatt å organisere arbeidet til de ansatte ved Ammerudlunden og Greverud sykehjem i Oslo slik at de var i stand til å overholde bestemmelsen om overtid.

Saken omfatter en lang rekke ansatte som har jobbet overtid langt utover det loven tillater.

De ansatte ved Ammerudlunden sykehjem hadde blant annet jobbet opp til 59,6 timer overtid på syv dager, opp til 45 sammenhengende arbeidsdager uten arbeidsfri periode på 35 timer og opp til 13 søndager på rad og samtlige helligdager i forbindelse med julen 2010. Ansatte ved Greverud sykehjem hadde jobbet opp til 18 sammenhengende dager uten arbeidsfri periode på 35 timer og opp til syv søndager på rad.