De var ikke innmeldt til salgslag for omsetning pr. 1. januar 2009 og stod derfor ulovlig i tiden 1. januar til 5. mars 2009. All hummer var fisket lovlig med tanke på; fangstidspunkt fra 1.oktober – 1. desember, ingen rognhummer og alle var over minstemål.

Hummerbeslag

Alle hummerne ble sluppet ut i sjøen og siktede fikk forelegg på 20 000 kroner som han vedtok.

Hummerne var stripset på klørne og hadde ligget i samlekummen siden fangstsesongen. Det var is på sjøen på beslagstidspunktet, og det var derfor ikke mulig å fôre hummeren. Det ble ikke noe tema med tanke på dyrevernloven, at hummerne hadde gått med strips og uten fôring i flere måneder. Hummerne tar til seg svært lite næring når vannet er kaldt og hummeren som ble tatt i beslag var svært rolig. Det er mulig at dyrevernloven også burde vært et tema under etterforskingen.

Til tross for at botlagte vedtok forelegget var han svært misfornøyd med botens størrelse. Han lot seg intervjue og avbilde i Tvedestrandsposten og NRK Sørlandet. Han var kritisk til politiets handlemåte ved å prioritere denne saken og avgjøre den med så høyt forelegg. Han sa i sin forklaring at han ikke hadde fått tid til å ta opp og spise hummerne innen tidsfristen.

Det ble ikke begjært inndragning av verken samlekum eller en del av båtens verdi. Samlekummen var eid og ble brukt av flere. Det er antatt at verdien på beslaglagt hummer var 6-7 000 kroner.