Saken omfattet ulovlig innførsel av store kvanta av produktet Pygemeum africanum fra den truede planten Prunus africana. Saken er et av de grovere tilfellene vi har sett i Norge knyttet til brudd på CITES-regelverket, og saken vil bli belyst ytterligere i en egen artikkel i en senere utgave av Miljøkrim.