Samme nettside siterer at vedkommende sørlending har uttalt til lokalavisen at ”når man får 5000 kroner i bot for å banke kona så er 8000 kroner for å lufte lystergaffelen hinsides all fornuft. Man kan jo slåss og tisse på byen for den sammen summen” presiserte fiskeren.

Alt fiske i vassdrag er forbudt nå, og lystergaffel er forbudt å bruke hele året forklarte seniorrådgiver i Statens naturoppsyn, Carl Erik Kilander til Fædrelandsvennen i denne saken.