Skjøt elghund på jakt

Lister tingrett 6. oktober 2008

Domfelte skjøt hunden da den sto og rev og slet i en elg som han nettopp hadde felt. Mannen forklarte at han trodde det var en rev, men samtidig at det var vanskelig å se hva slags dyr det var på grunn av dogg på kikkertsiktet. Han oppfattet dyret som aggressivt også mot ham, og skjøt det på 12 – 15 meters hold. Retten fant at det klart strider mot den strenge aktsomhetsnormen i viltloven å skyte på noe man ikke er helt sikker på hva er.

Mannen ble også fradømt retten til å drive jakt med våpen i to år, jf straffeloven § 29 nr 2. Det er viktig at påtaleansvarlig i ved slikt rettighetstap ser til at melding blir sendt til Jegerregisteret, jf påtaleinstruksen § 5-6.

Han måtte betale 20 000 kroner i erstatning til eieren av hunden. Dommen er rettskraftig.

Skutt elgehund, kule i øret

Det øverste bildet viser kulens innslag rett gjennom skulderbladet og inn i brystkassen. Det nederste bildet viser kulens utslag. Foto: Veterinær Benedikte Brøvig Nesheim, Sørlandets dyreklinikk.

 

Skutt elghund, kulens utslag