15 000 kroner i bot for motorferdsel i utmark

Nordmøre tingretts dom av 9. november 2006

Tre personer ble ved Nordmøre tingretts dom av 9. november 2006 dømt til å betale 15 000 kroner i bot for brudd på motorferdselloven. Over en periode på to måneder hadde de tre personene fraktet byggematerialer til en hytte i et utmarksområde ved bruk av en 4-hjuls motorsykkel med tilhenger og en såkalt jernhest. Terrenget ble påført synlige skader. Retten fant at alle tre hadde vært med på dette, selv om bare én av person-ene faktisk hadde kjørt. Retten uttalte at «boten må være så høy at det ikke kan oppfattes som økonomisk gunstig å bryte regelverke». Dommen er rettskraftig.