MårhundAksjonen ble utført i samarbeid med Mattilsynet og fylkesmannens miljøvernavdeling. Den siktede bonden hadde en rekke uthus, bur og innhegninger på gården sin som inneholdt et vidt spekter av dyr og fugler. Under ransakingen ble det funnet fire levende vaskebjørn (se bilde), fire levende mårhunder, og tre levende nesebjørner. Alle disse 11 dyrene ble avlivet samme dag. Bonden ble varetektsfengslet i to uker.

I følge Direktoratet for naturforvaltning er det i denne saken snakk om alvorlig faunakriminalitet. Mårhund, vaskebjørn og trolig også nesebjørn, kan etablere seg i norsk natur og lage store ødeleggelser i det biologiske mangfoldet. Det foreligger stor risiko for rømming ved hold av slike arter. Bare noen uker før aksjonen ble det observert en vaskebjørn på frifot i samme kommune som beslaget ble foretatt. Denne ble fanget og avlivet.

Fremmede organismer er ansett å være en av de mest alvorlige truslene mot biologisk mangfold globalt og lokalt. Myndighetene bruker store ressurser på å hindre etablering av særlig mårhund.

Se Handlingsplan mot mårhund på www.dirnat.no