Studiet ble høsten 2008 avlyst på grunn av for få søkere til studiet. Studiet erstatter det gamle kurset i miljøkriminalitet som gikk over 3 uker. Studiets målgruppe er ansatte i politiet, (politi og jurister), som har, eller er tiltenkt etterforskningsansvar for miljøkriminalitet i sitt distrikt.

Det tilbys nå et studium som gir 20 studiepoeng og som omfatter fagområdene naturkriminalitet, kunst – og kulturminnekriminalitet, forurensingskriminalitet og arbeidsmiljøkriminalitet.

Polithøgskolen

Studiet som går over to semestre må tas samlet. Utdannelsen baserer seg på fire obligatoriske samlinger hvor hver varer i en uke. I tilegg må studentene regne med stor grad av egenstudie i form av teori og oppgaver.

Studiet avsluttes med skriftlig individuell eksamen, datoen for dette er ikke satt. De obligatoriske samlingene vil gå i ukene 7, 12, 38 og 46. Studiet som starter i uke 7 i 2009 hadde søknadsfrist 5. desember 2008.

Det er politioverbetjent Henny I. Bech, innbeordret fra Miljøteamet ved Økokrim, som er ansvarlig for oppbygging og gjennomføringen av studiet.

Mer informasjon om studietilbudet finnes på Politihøgskolens nettsider: www.phs.no eller ved å kontakte Henny I. Bech på telefon 915 71 728.