Arbeidsmiljøkriminalitet
Han løftet også tyngre enn krana hadde kapasitet til. Dette førte til at krana veltet og det oppstod store materielle skader.

Nå har mannen vedtatt et forelegg på 25 000 kroner for brudd på arbeidsmiljøloven § 19-2 (1) om straffansvar for arbeidstakere jf § 2-3 (2) bokstav a om arbeidstakers plikt til å vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader.

Straffansvar for arbeidstakere i saker om arbeidsmiljø-kriminalitet, typisk ulykker, vil nesten alltid være for brudd på medvirkningsplikten i § 2-3. Les mer om dette i lagdommer Rune Bård Hansens bok om arbeidsmiljøkriminalitet, som foreligger i Økokrims skriftsserie på nyåret.