Et ektepar fra Rogaland har vedtatt forelegg fra ØKOKRIM på henholdsvis 300 000 og 75 000 kroner etter ulovlig bygging på deres hytteeiendom i Mandal. Det mest alvorlige forholdet var et steinamfi i ca ti meters bredde med en større planering i bakkant. I tillegg hadde de bygget en platting og utvidet brygga noe.

Mannen hadde meget god økonomi, noe som ga utslag i botens størrelse.