IllustrasjonTekst: Miljøkrimredaksjonen

Agder politidistrikts sak

Torsdag 14. mai i fjor kjørte to personer hver sin snøscooter i Setesdal vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde og herunder også i et område som er kalvingsområde for villrein. De vedtok begge hvert sitt forelegg på 20 000 kroner for overtredelse av naturmangfoldloven og motorferdselloven.