www.miljokrim.no

Smånytt

Publisert

Smånytt

Dyrt vann og avløp til hytta

Politimesteren i Søndre Buskerud politidistrikt har gitt et vann- og avløpsselskap 100 000 kroner i bot for overtredelse av plan- og bygningsloven § 110 første ledd nr 2 jf. § 93 første ledd bokstav a) om oppføring av anlegg og bokstav i) om vesentlig terrenginngrep uten tillatelse.

Felle utenfor fredningstid

Miljøkoordinator i Nord-Trøndelag politidistrikt, politioverbetjent Nils Roger Duna, beskriver overfor Miljøkrim: – Bildet viser en felle av typen conniebear. Størrelsen tilsier at den er egnet for fangst av mår og mink, men slik den var plassert er nok mår det mest relevante. Selvfølgelig vil også andre arter kunne gå i denne fellen, f.eks. ekorn og fugler, da den ikke vil fange selektivt grunnet plassering av fellen foran oppspikret åtekasse.

Forelegg på 1,6 millioner for oljeutslipp

Oljelager DA forelegg på 700 000 kroner hver i forbindelse med overfylling av sisterne for lagring av oljeprodukter i anlegget på Sjursøya, Oslo. Forelegget omfatter overtredelser av regler om sikkerhet i brann- og eksplosjonsvernloven og forskrifter til arbeidsmiljøloven (forskrift 20. april 1995 nr. 358 om arbeid i kontrollrom), samt overtredelse av forurensningsloven § 78.

Gamle skilt ingen unnskyldning

En mann som ble tatt i 15 knop i 5 knop-sone i Søgne i Vest-Agder anførte at det måtte få betydning at fartsgrenseskiltet på stedet ikke var byttet til ny type, slik nye forskrifter sier.

Hjortejeger dømt etter turbofelling

En erfaren jeger fra Sunndal på Nordmøre ble av Nordmøre tingrett den 7. juni 2010 dømt for overtredelse av viltloven fordi han ca. kl 12.30 en høstdag i 2008 skjøt fem hjort i løpet av 19 sekunder.

Registrering av kulturminner i kirkebygg

Miljøkoordinatoren i Agder har tatt kontakt med Agder og Telemark bispedømmekontor med oppfordring til registrering av kunst og kulturminner som finnes i kirkene. Det er kjent at kirkene i Norge, foruten å være bevaringsverdige kulturbygg, også inneholder mengder gamle kulturskatter og også nyere kunstobjekter.