www.miljokrim.no

Smånytt

Publisert

Smånytt

Bot etter storulykkeforskriften

Tredje juledag i fjor sprang et rør lekk på Norske Shells anlegg på Sjursøya i Oslo, og 300 000 liter diesel rant rett i grunnen under anlegget.

Betinget fengsel og bot for ulovlig hummerfiske

En yrkesfisker er dømt til 18 dager betinget fengsel og 20 000 kroner i bot for fiske av 38 hummere sommeren 2012. Han må i tillegg betale 12 000 kroner i inndragning og 10 000 kroner i saksomkostninger. Domfellelsen omfatter også uforsvarlig oppbevaring av to haglegeværer.

Dette er Miljødirektoratet

I mer enn 40 år har Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) betydd mye for bevaring av naturen, for redusert forurensning og for utviklingen av norsk miljøpolitikk. 1. juli 2013 ble vi slått sammen til en stor, helhetlig fagetat – Miljødirektoratet.

Bot etter nesten­ulykke med kran

Et entreprenørselskap har vedtatt et forelegg fra Oslo politidistrikt på 200 000 kroner etter et uhell med en kran høsten 2011.

Stanset ikke etter pålegg

Til tross for et pålegg om stans fra Arbeidstilsynet fortsatte et byggefirma våren 2013 arbeidet på en byggeplass i Oslo

Fjerning av asbestholdige materialer

September 2012 utførte en byggherre arbeider i Oslo som innebar fjerning av asbestholdige eternitt materialer uten å sørge for at det var etablert godt system for internkontroll (ref. arbeidsmiljøloven § 19-1 første ledd jamfør § 3-1 tredje ledd).

Miljøblinkskuddet

Foto: Tiurleik // Av: Jon Atle Georgsen, Sigdal lennsmannskontor i Nordre Buskerud pd