En mann på Nordmøre har fått 8 000 kroner i bot etter at han høsten 2008 skjøt fire hjort på 19 sekunder. Politimesteren i Nordmøre og Romsdal finner at jegeren med dette utsatte dyra for fare for unødig lidelser. Jakten skjedde ca kl 12.30 på dagen.

Se også artikler om viltloven § 19 om human jakt i dette nummeret av Miljøkrim.

Forelegget gjelder i tillegg brudd på jaktforskriften 22. mars 2002 nr 313 § 27 første ledd om å forvisse seg om påskutt dyr er truffet eller ikke, idet jegeren ikke undersøke om påskutt dyr var truffet før han skjøt neste dyr.