En mann i Vestby i Akershus fikk revet huset sitt uten å ha innhentet rivingstillatelse fra kommunen. Dette innebar brudd på plan- og bygningsloven § 110 nr 2 jf § 93 første ledd bokstav d. Huset var i tillegg regulert til bevaring.

Samtidig fikk han oppført to støttemurer, noe som ikke kunne gjøres uten tillatelse etter § 93 første ledd bokstav e jf bestemmelser i lokal reguleringsplan.

For disse overtredelsene vedtok tiltakshaver en bot på 50 000 kroner. Forholdene var nesten to år gamle, og det var ikke grunn til å tro at det lå noe økonomisk motiv bak rivingen. Den som foresto rivingen fikk som ansvarlig utførende, jf § 98, lik bot for de samme forholdene. Han vedtok også forelegget, og hadde mistet sin sentrale godkjenning som ansvarlig utførende.

Huset før riving Under rivingen Etter riving