kulturminneplyndringAv: Miljøkrimredaksjonen, ØKOKRIM

Miljøkrim har i flere tidligere artikler omtalt hvordan uerstattelige kulturminner i destabiliserte deler av verden blir plyndret og solgt videre via kriminelle nettverk. Allerede før krigen brøt ut i Syria sendte Interpol en advarsel til sine medlemsland om faren for at oldtidssteder og kulturminner i Midtøsten, som representerer verdensarven, stod i fare for å bli ødelagt.

Når dette nå dessverre har blitt virkeliggjort er et virkemiddel å fjerne omsetningsmarkedet som denne typen gjenstander utgjør. Både FNs sikkerhetsråd og Unesco arbeider for å begrense skadene som ekstremistgruppene IS og al-Qaida påfører kulturminner. Fra norsk side har utenriksminister Børge Brende og kulturminister Torhild Widvey gått ut med en felles appell for å understreke gjeldende norsk og internasjonalt lovverk på området og med henstilling til både privat- og fagpersoner om å rette seg etter dette.

De aktuelle statsrådene oppfordrer i sin anmodning om at mistanke om ulovlig innførte gjenstander skal meldes til ØKOKRIM.

Les fellesappellen her: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/pm_kulturminner/id2401029/

Miljøkrim viser også til kulturminneloven § 23 a, jf. 27 som oppstiller straff for innførsel av kulturgjenstander som er ulovlig utført fra en stat hvor det er iverksatt internasjonale tiltak mot illegal import, eksport og handel med kulturgjenstander. Slike restriktive tiltak er blant annet innført overfor gjenstander som stammer fra Syria og Irak.