Under etterforskingen ligger vi lavt, dels av hensyn til de mistenkte – dels av hensyn til etterforskingen. Det betyr at vi som regel ikke uttaler oss om hvilke saker vi eventuelt vil se eller hvilke vi ser på. Men ved tiltaler, forelegg, dommer og andre nyheter legger vi ut pressemelding på hjemmesiden og sender ut melding med aktuelt dokument på e-post til pressen.

For pressespørsmål, kontakt kommunikasjonsansvarlig Ellen Cecilie Eriksen: ellen.cecilie.eriksen@politiet.no / 474 88 858 eller senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Lunde: andreas.lunde@politiet.no / 402 00 450

Henvendelser sommer 2020:
Uke 28: Andreas Lunde
Uke 29: Ellen Cecilie Eriksen
Uke 30, 31 og 32: Andreas Lunde