Død fisk

Av politioverbetjent Nils Roger Duna, miljøkoordinator i Nord-Trøndelag politidistrikt.

Dersom politiet skal lykkes med å integrere miljø i all tjenesteutøvelse kreves det ytterligere kompetansetilføring. En naturlig konsekvens av dette er blant annet satsing på miljø ved Politihøgskolen (PHS). Dette er nå blant annet ivaretatt ved at miljø er et fordypningsfag som tredje-års studenter kan velge. Fordypningsfaget gir 20 studiepoeng og har 30 dagers varighet, hvorav siste uke er avsatt til å skrive en oppgave knyttet til aktuelle tema.

I perioden 20.–30. april gjennomførte til sammen 14 studenter fra PHS Bodø de to første ukene av studiet. Flere hadde søkt, men måtte finne seg i å ta til takke med andre fordypningsfag. Studentene fikk en allsidig innføring i politiets oppgaver, ansvar, rolle og myndighet innen miljøarbeidet. Blant annet ble det undervist om organisering, prioriteringer, informasjon om samarbeidende tilsynsmyndigheter, innføring i til sammen 27 miljørelaterte lover med forskrifter og internasjonale konvensjoner knyttet til flora, fauna og kulturminner. I tillegg ble det også presentert saker relatert til gjeldende lover, gitt tips om etterforskningsskritt og gjennomført praktiske øvelser og oppgaver.

Samlingen ble gjennomført i Rana Turistforenings hytte ved Virvatnet på Saltfjellet. De flotte omgivelsene, både ute og inne, satte en verdig ramme rundt viktige oppgaver for politiet i framtida. Lørdag 25. april kom det besøk fra svensk politi med skuterpatrulje og politihelikopteret fra Kiruna. De informerte om grenseoverskridende samarbeid knyttet til redningstjeneste og miljøarbeid. Også Statskog Fjelltjenesten deltok på lørdag med informasjon om egne oppgaver og opplæring i bruk av GPS.

På tross av lange dager benyttet de fleste studentene fritiden til isfiske og skiturer i den nydelige naturen på Saltfjellet. Det var en sammensveiset og forhåpentligvis kunnskapsrik gjeng som returnerte til bygds etter oppholdet ved Virvatnet. Neste tema på programmet var kystrelatert miljøarbeid for politiet. Som foredragsholder vil jeg si at dette var en gruppe fantastisk flotte ungdommer som politiets miljøarbeid vil få mye glede av i årene som kommer. Jeg takker for samværet og ønsker lykke til på framtidige tjenestesteder.

Virvasshytta
Lydhøre studenter
Det svenske politihelikopteret
Virvasshytta. Basen for PHS-studentene de to første ukene av fordypningsfaget. Lydhøre studenter får informasjon fra miljøkoordinator
Robert Bjugn i Helgeland politidistrikt.
Det svenske politihelikopteret var et populært innslag.