Bjørn

I 2008 viser innsamling av bjørnehår, ekskrementer og vevsprøver at nøyaktig 120 bjørner besøkte Norge, eller holdt til her. 80 av dem var hannbjørner, men kun 40 hunnbjørner. De fleste av bjørnene var kjenninger fra tidligere års innsamlinger av prøver ifølge DNs nettsider www.dirnat.no.

Innsamlingene fokuserte i fjor på områder der de forventet å finne hunnbjørner, og DNs funn viser at hunnbjørner kun er utbredt langs grensen til nabolandene våre.

Vi har relativt få hunnbjørner og forvaltningen har ikke nådd målet som Stortinget har satt for hvor mange bjørner i skal ha. Derfor er det viktig å unngå felling av hunnbjørner. De er avgjørende for fortsatt vekst i bestanden.