Det dreier seg om en mann som hadde saget ned to trær ved en turvei i Østensjøvannet naturreservat. Mannen erkjente forholdet og forklarte at han gjorde det for å rydde opp, da det hadde vokst veldig til. Han innså at det selvfølgelig ikke var hans oppgave å foreta en slik vurdering. Etter forskrift av 2. oktober 1992 om vern av Østensjøvannet naturreservat er all vegetasjon i vann og på land vernet mot enhver form for skade og ødeleggelse. Forskriften er gitt med hjemmel i naturvernloven. Naturvernloven er opphevet, men etter naturmangfoldloven § 77 står forskrifter gitt med hjemmel i naturvernloven fortsatt ved lag. Overtredelse av forskrifter om verneområder rammes av naturmangfoldloven § 34 og straffes etter § 75. Mannen fikk et forelegg på kr 10 000,- som ble vedtatt.