Tekst/foto: politioverbetjent Kenneth Didriksen, ØKOKRIM / kenneth.didriksen@politiet.no

Innsamlet materiale blir lagt inn en lokal oversikt vi har opprettet ved Miljøkrimavdelingen på ØKOKRIM. På den måten kan vi allerede nå forhåpentligvis bistå distriktene i arbeid med kunstkriminalitet, og arkene vil ikke være helt blanke når dataløsningen lanseres.

Den midlertidige oversikten, og senere også den permanente dataløsningen, som bygger på det internasjonale registreringssystemet Object ID (tidlige omtalt i Miljøkrim nr. 2#2013), gir tilstrekkelig informasjon til å etterlyse stjålne objekter blant annet via Interpols database. Ansatte i politiet kan finne nyttig informasjon om dette i KO:DE under fanen for Kunst- og kulturminnekriminalitet.

Hva er kunst?

Hvor går så grensen for hva som defineres som kunst, og hva som ikke faller inn under denne betegnelsen? Det er nok en faglig og også folkelig diskusjon som vi ikke går inn på her. Vi sier derimot at kunst i alle uttrykk (bildende kunst, statuer, kunsthåndverk og lignende) som kan omsettes for mer enn ca. 20 000 kroner, er av interesse for vår oversikt. Ved kulturgjenstander støtter vi oss til definisjonen i § 2 i forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander. Er det tvil om gjenstanden kvalifiserer til å bli registrert, så bør tvilen her komme kunsten til gode og saken absolutt sendes inn til ØKOKRIM. Kunstgjenstander som publikum eller bedrifter/institusjoner ønsker registrert og etterlyst, må på vanlig måte meldes stjålet til lokalt politi, som tar saken videre.

Oppfordringen fra ØKOKRIM til politidistriktene er derfor å sende inn informasjon om saker der kunst eller kulturminner er stjålet eller savnet. Vi er interessert i både nye og gamle saker, på den måten blir oversikten mest komplett.

Kontakt

Informasjon om relevante saker der kunst er involvert, sendes til undertegnede: kenneth.didriksen@politiet.no