Av politioverbetjent Nils Roger Duna, miljøkoordinator i Nord-Trøndelag politidistrikt.

Grunnet sterk menneskelig etterstrebelse ble havørna utryddet i Irland for ca. 100 år siden. Gjennom prosjektet «Reintroduction of white tail eagle to Ireland» er det nå igangsatt arbeid for å etablere havørna i dette området på nytt. Over en periode på fem år skal det settes ut til sammen ca. 100 havørnunger fra Norge. Ungene blir hentet fra Møre, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Ansvarlige for prosjektet i Norge er Norsk Ornitologisk Forening (NOF), men oppdraget er gitt av Direktoratet for naturforvaltning (DN). Lokalt i Irland er Golden Eagle Trust ansvarlig. Prosjektet har så langt gått over tre år, og til sammen er nå ca. 60 havørnunger sendt over Nordsjøen til sitt nye hjemland. Generelt ser det ut til at det har godt bra med de utsatte ungene, men noen få har lidt en ublid skjebne gjennom forgiftning. Til nå er det registrert syv døde ørneunger, hvorav fem er døde av forgiftning. En person i Irland er dømt for forgiftningene.

Bilde av ørnehnNord-Trøndelag politidistrikt har gjennom samarbeidet med NOF skaffet seg en unik spisskompetanse om havørn. Dette har skjedd ved at politiet stiller sin båt, som er stedsplassert ved Vikna lensmannskontor og selvfølgelig bærer navnet «HAVØRN», til disposisjon ved registrering av reirlokaliteter og innhenting av unger. Båten bemannes av politiførstebetjent Frithjof Pedersen fra Vikna og NOF`s lokale koordinatorer i ytre Namdal, Steinar Garstad og Bertil Nyheim. I tillegg deltar øvrige tjenestemenn fra Nord-Trøndelag politidistrikt ved anledning og behov. Nødvendige tillatelser til registrering og innhenting er gitt av Direktoratet for naturforvaltning.

For politiet er dette en fantastisk mulighet til å skaffe seg detaljkunnskap om hekkelokalitetene for havørn i eget distrikt. Samtidig blir det ført kontroll med reirene, og befolkningen ser at politiet følger med. Totalt sett bør dette bidra til at det blir mindre attraktivt å forsøke å plyndre havørnreir i distriktet. Arbeidet gir også politiets tjenestemenn et utmerket innblikk i ørnas biologi, noe som er viktig i tilknytning til politiets kontrollvirksomhet og eventuell etterforskning av slike saker. De involverte tjenestemennene har gjennom mange års arbeid med havørn skaffet seg en kompetanse som få andre er i besittelse av. Denne kunnskapen deler de villig med det Nord-Trønderske politiet. Arbeidet har selvfølgelig også synergieffekt ved at politiet kommer seg enda mer ut i felt. Det kan nevnes at det i forbindelse med ørneprosjektet også er avslørt saker i forbindelse med både ulovlige drivgarn og settegarn.