Kilde: Aftenposten

Fra å være truet av utryddelse har nå begge arter levedyktige bestander. Spesielt har havørnbestanden hatt stor vekst og teller i dag ca. 3 500 par. Bestanden av kongeørn er på ca. 1 000 par, ifølge Norsk Ornitologisk Forening.

Etter som ørnene har en meget lav reproduksjon, ga ikke fredningen en umiddelbar synlig effekt. Men etter et par tiår begynte ørnene å gjenerobre sine gamle, kjente plasser. I dag er det ikke noe uvanlig syn å se de stolte ørnene på vingene, både langs kysten og i fjellet.

 

Illustrasjonfoto av havørn. Bildet viser politiførstebetjent Frithjof Pedersen i forbindelse med politiets bistand ved merking av havørnunger. Foto: Nils Roger Duna, Nord-Trøndelag politidistrikt.