Oddekalv ringte først til daglig leder av et Lerøy Seafood oppdrettsanlegg og ordføreren i samme kommune, og uttalte i følge dommen at han ville helle giftstoffet rotenon i sjøen ved oppdrettsanlegget og at fisken kom til å dø i løpet av tre til seks timer. Senere ble det gjennomført en aksjon hvor Oddkalv satte opp plakater på anlegget og sprøytet cirka 1 000 liter vann iblandet melk like ved oppdrettsanlegget.

Retten kom til at kombinasjonen av uttalelser og gjennomføringen av aksjonen var å anse som et straffbart foretagende av en kvalifisert alvorlig grad, og under slike omstendigheter at trusselen var skikket til å fremkalle alvorlig frykt, jf. straffeloven § 227. Oddekalv fremholdt forgjeves at alle på basis av hans tidligere handlinger som miljøverner, måtte forstå at han aldri ville ha drept fisk eller drevet skadeverk på denne måten. Til NRK Hordaland har Oddekalv uttalt at formålet var å få oppmerksomhet om Miljø­vernforbundets budskap om at de ønsket fiskeoppdretteren ut av fjorden og en spissformulering om at de håpet fisken døde «fordi det er fisk som overhodet ikke skal være der. Dette er en oppsamlingsplass for villaks som skal opp i Vossovassdraget, og for smolten som skal ut i havet».

Saken er anket.