Elektronisk avfall på avveie

Beslag av 240 tonn elektronisk utstyr og etterforskning mot cirka 40 selskaper. Det er resultatet av INTERPOLs første aksjon rettet mot ulovlig handel med elektronsk avfall.

Aksjonen, med kodenavn Operasjon Enigma, ble iverksatt i november og desember 2012. Det var et samarbeid med deltagelse fra politi, tollvesen, havnemyndigheter og påtalemyndigheter i sju europeiske og afrikanske land. Operasjonens mål var å avdekke og stanse illegal innsamling, gjenvinning, eksport, import og transport av kassert forbrukerelektronikk. Hensikten var å hindre at gamle datamas­kiner, tv-apparater og liknende havnet i fyllinger og andre steder der de kan påvirke miljøet og forårsake alvorlig skade.

Det iverksatt sjekkpunkter i store havner i Belgia, Tyskland, Nederland og Storbritannia som alle ble regnet for å være utskipningshavn for ulovlige transporter internasjonalt og til afrikanske land som Ghana, Guinea og Nigeria som ble regnet for være mottaker og dumpingplass for dette farlige avfallet.

Operasjonen fant at slik ulovlig transport er organisert og avdekket også nye bevis og nye skjulte metoder som de impliserte, både personer og selskaper, benyttet seg av.

Operation Enigma faller under Project Eden som snart lanseres av INTERPOLs «the Environmental Crime Program». Prosjektets formål er å støtte land som kjemper mot ulovlig handel med miljøfarlig avfall over landegrenser, gjennom etatssamarbeid og etterrettningsbaserte metoder.
INTERPOL lanserer Project Scale for å bekjempe fiskerikriminalitet.

 

INTERPOL lanserer Project Scale for å bekjempe fiskerikriminalitet

Fiskerikriminalitet er beregnet til å koste den globale økonomien inntil 23 milliarder amerikanske dollar årlig (cirka 130 milliarder NOK) og er knyttet opp mot annen alvorlig internasjonal kriminalitet så som korrupsjon, hvitvasking, bedrageri, menneskehandel og narkotikaomsetning.

Prosjektet er finansiert av det Norske utenriksdepartementet, NORAD og den frittstående ideelle oraganisasjonen The Pew Charitable Trusts. Prosjektet vil koordinere operasjoner mot kriminell virksomhet blant annet ved å gripe inn i etablerte handelsruter og harmonisere nasjonal og regional bekjempelse.

 

Mer info om Interpol?