arbeidsmiljoforskriften_arbeidstilsynet_bredde.jpg

Tekst: politioverbetjent Kenneth Didriksen, ØKOKRIM  /  kenneth.didriksen@politiet.no  //  Kilde og illustrasjoner: Arbeidstilsynet

Før var kravene til arbeidsmiljøet spredt i flere forskrifter. Disse er nå samlet og satt i sammenheng. Hensikten har vært å gjøre det enklere for arbeidsgivere å holde oversikt over hvilke krav som er aktuelle for sin virksomhet, følge regelverket og jobbe systematisk med HMS.

Forskriftene som inngår i den nye strukturen, er de som regulerer HMS på arbeidsplassen og der arbeidsgiver er pliktsubjekt, de såkalte arbeidsmiljøforskriftene.

Forskriftene som er holdt utenfor, er de som setter produktkrav og som retter seg mot produsent eller leverandør, forskrifter med andre myndigheter og forskrifter som regulerer arbeidstid eller kontraktsforhold. Internkontrollforskriften, byggherreforskriften og maskinforskriften er derfor ikke definert som arbeidsmiljøforskrifter i denne sammenhengen.

Bestemmelsen i 47 tidligere forskrifter er nå videreført i følgende seks nye forskrifter:

  • forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
  • arbeidsplassforskriften
  • forskrift om utførelse av arbeid
  • forskrift om tiltaks- og grenseverdier
  • produsentforskriften
  • forskrift om administrative ordninger

Det er også utarbeidet kommentarer til alle forskriftene, som enten kan lastes ned som pdf-fil fra arbeidstilsynets nettside, eller bestilles i trykt format.

Endringene og systematikken

Hovedsakelig gjelder de samme kravene – men nå er de gjengitt i en ny struktur og plassert hvor de naturlig passer inn. Videre er bestemmelser som regulerer samme forhold, slått sammen. Arbeidstilsynet forteller at endringen kommer som følge av den nye arbeidsmiljøloven av 2005.

Kravene i de nye arbeidsmiljøforskriftene følger stegene i arbeidet.

  1. Både før en aktivitet starter og mens den pågår, stilles det krav til medvirkning, risikovurdering, opplæring, informasjon, planlegging og tilrettelegging av arbeidet (forskrift om organisering, ledelse og medvirkning).
  2. Deretter stilles det krav til utforming av arbeidsplassen (arbeidsplassfor­skriften).
  3. Så stilles det krav til gjennomføring av arbeidet (forskrift om utførelse av arbeid, og forskrift om tiltaks- og grenseverdier).

Dette skal bidra til et systematisk og helhetlig HMS-arbeid og gi en bedre oversikt over regelverket.

 

arbeidstilsynet_figur_didriksen_2.jpg arbeidstilsynet_figur_didriksen_1.jpg