Den 9. november 2010 lanserte Artsdatabanken ny norsk rødliste. De fire store rovdyrene har samme rødlistekategori i rødlista 2010 som
i rødlista fra 2006. Du kan lese mer om rødlista i neste nummer av Miljøkrim